Kontakt

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej
 Olecko Kolonia 4   19-400 Olecko  
tel. +48.875204032  spzzod@powiat.olecko.pl
NIP 847-14-28-196  REGON 510956749

https://www.facebook.com/spzzod.olecko

FIlm

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej

Pacjenci w SPZZOD w latach 2000 - 2015