Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej Olecko Kolonia 4 19-400 Olecko – Dom Pomocy Społecznej
 

 
Mapa strony
Podgląd wydruku
Formularz kontaktowy
 
Ostatnia aktualizacja:
2018-05-28 14:00

 

.

Jesteś gościem.

 
 
 

Dom Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej "Jaski"

Domu Pomocy Społecznej „JAŚKI” W 2008 roku Stowarzyszenie rozpoczęło prowadzenie Domu Pomocy Społecznej „JAŚKI” dla 19 osób przewlekle psychicznie chorych. DPS prowadzony jest na zlecenie Powiatu Oleckiego jako zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej. Odpłatność za pobyt mieszkańców określona jest ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U.04.64.593 z późniejszymi zmianami ).

W 2009 roku Stowarzyszenie uzyskało status instytucji szkoleniowej zarejestrowanej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Olsztynie. Prowadzi szkolenia głównie z zakresu ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej, rehabilitacji, administracji i bhp.
Od lutego 2010 roku Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w formie Sklepu Medycznego. Głównym celem tego przedsięwzięcia było wsparcie osób potrzebujących zaopatrzenia w środki pomocnicze i ortopedyczne jak najbliżej miejsca zamieszkania oraz umożliwienie profesjonalnego wsparcia tych osób. Dotychczas w Olecku nie było sklepu, w którym można byłoby kompleksowo kupić niezbędny sprzęt i materiały do profesjonalnej pielęgnacji i opieki. Stowarzyszenie ma podpisaną umowę z NFZ na zaopatrzenie w środki pomocnicze i ortopedyczne. Mieszkańcy Olecka i okolic mogą w pełni skorzystać z pomocy profesjonalistów. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest na cele statutowe.

 

 

.

 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej Olecko Kolonia 4 19-400 Olecko